Home

Co-Presidents

Kodanja

Schools

About TKD

Patterns

Events

Test Results

Photo Gallery

Pathways TKD

UTF Portland/UTF Kids

 

 

 

 

 JOONG-GUN HYUNG    Moa Junbi Sogi B1. (orun) niun sogi (wen) sonkal dung kaunde yop makgi
2. (wen bal) najunde ap cha busigi
3. (wen) dwitbal sogi (orun) sonbadak ollyo makgi
4. (wen) niun sogi (orun) sonkal dung kaunde yop makgi
5. (orun bal) najunde ap cha busigi
6. (orun) dwitbal sogi (wen) sonbadak ollyo makgi
7. (orun) niun sogi (kaunde) sonkal daebi makgi
8. (wen) gunnun sogi (orun) wi palkup nopunde taerigi
9. (wen) niun sogi (kaunde) sonkal daebi makgi
10. (orun) gunnun sogi (wen) wi palkup nopunde taerigi
11. (wen) gunnun sogi sang joomuk (nopunde) sewo jirugi
12. (orun) gunnun sogi sang joomuk dwijibo jirugi
13. (wen) gunnun sogi kyocha joomuk chookyo makgi
14. (orun) niun sogi (wen) dung joomuk nopunde yop taerigi
15. (wen) gunnun sogi...(wen dung joomuk) baggi
16. (orun ap joomuk) nopunde bandae jirugi
17. (wen) niun sogi (orun) dung joomuk nopunde yop taerigi
18. (orun) gunnun sogi...(orun dung joomuk) baggi
19. (wen ap joomuk) nopunde bandae jirugi
20. (wen) gunnun sogi (wen) doo palmok (nopunde) makgi
21. (orun) niun sogi (wen ap joomuk) kaunde bandae jirugi
22. (orun bal kaunde) yop cha jirugi
23. (orun) gunnun sogi (orun) doo palmuk (nopunde) makgi
24. (wen) niun sogi (orun ap joomuk) kaunde bandae jirugi
25. (wen bal kaunde) yop cha jirugi
26. (orun) niun sogi (kaunde) palmok daebi makgi
27. (wen) naucho sogi (orun) sonbadak noolo makgi (wen) sonbadak ollyo makgi
28. (wen) niun sogi (kaunde) palmok daebi makgi
29. (orun) naucho sogi (wen) sonbadak noolo makgi (orun) sonbadak ollyo makgi
30. moa sogi......
31. (orun) gojung sogi mondungi makgi
(wen) gojung sogi mondungi makgi